Poradnik obsługi rejestratora BCS za pomocą monitora i myszki. Opis najważniejszych funkcji.

Jeśli posiadasz system wykonany przez naszą firmę napisz do nas email, w treści podając adres montażu systemu.A otrzymasz potrzebne poradniki za darmo.

1. Funkcje poszczególnych przycisków myszki

Lewy przycisk myszy – zatwierdzamy swój wybór, oraz wybieramy znaki na klawiaturze ekranowej

Prawy przycisk myszy – wywołuje menu, bądź wychodzimy za jego pomocą z wybranej funkcji

 

2.Funkcje i dostęp do szybkiego menu

Aby dostać się do szybkiego menu, klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

Rejestrator posiada zabezpieczenia przed nie autoryzowanym wejściem, dlatego też po wyborze jakiejś funkcji, może wyskoczyć nam prośba o zalogowanie się. Wybieramy login naszego konta, w  naszym przypadku jest to admin, oraz wpisujemy hasło za pomocą klawiatury ekranowej (standardowe hasło admin , w nowszych jednostkach wybierane przez użytkownika )

ekran-logowania-bcs

Opis funkcji w szybkim menu

Funkcje „podgląd 1,4,8,16” pozwalają nam na spersonalizowanie kamer , jakie będą wyświetlane na ekranie głównym

 

Funkcja PTZ Jeżeli mamy podpiętą i skonfigurowaną kamerę obrotową,  po kliknięciu pojawi nam się panel ,który umożliwi jej obsługę

 

szybkie-menu-bcs 

Wyszukiwanie jedna z ważniejszych opcji, umożliwia nam odtwarzanie nagrań oraz ich późniejsze zgranie na pamięć przenośną.

[FMP]

Menu główne dostęp do głównego menu rejestratora, oferującego jego pełną konfigurację.

 

3. Funkcje głównego menu

 

menu-glowne-bcs

Wyszukiwanie tak samo jak w szybkim menu oferuje nam dostęp do odtwarzania nagrań.

Po kliknięciu w funkcje pojawia nam się takie okno

wybieramy-date-oraz-kamery

 

Zaczniemy od wybrania daty (dostępnej z prawej strony menu), z której ma zostać odtworzone nagranie. Następnie  przechodzimy do wyboru ilości odtwarzanych kamer klikając na ikonki okienek zaraz pod kalendarzem. Kolejnym krokiem będzie, wybranie kamer z których chcemy przeglądnąć nagranie.

Po tym wszystkim oś czasowa wypełni się, w zależności od zdarzenia, oś przyjmie kolor

zielony jeżeli w terminarzu był zapis ciągły

czerwony jeżeli był wywołany jakiś alarm w tym czasie

żółty jeżeli detekcja wykryła ruch na obrazie

 

Opis przycisków funkcyjnych, pomocnych  przy odtwarzaniu

opisy-klawiszy-funkcyjnych

  1. Odtwarzanie/Zatrzymanie nagrania
  2. Wyłączenie nagrania
  3. Odtwarzanie do tyłu
  4. Przyspieszanie odtwarzania
  5. Oś czasowa z podziałem na godziny

 

Tyle jeśli chodzi o podstawy wyszukiwania nagrania, jeżeli chcemy zgrać jakiś materiał wystarczy kliknąć w miejscu na osi czasowej, gdzie będzie początek nagrania, po czym kliknąć na ikonę nożyczek. Właśnie zaznaczyliśmy początek nagrania, teraz ponownie klikamy na oś czasową, będzie to miejsce zakończenia materiału, po czym ponownie klikamy ikonkę nożyczek. Podświetli nam się ikona dyskietki.

ciecie-nagrania 

Klikamy na nią –  właśnie zostaliśmy przeniesieni do ekranu zgrywania na pamięć przenośną.

wybor-nosnika-i-zgrywanie-nagran

 

Zaczynając od góry, wybieramy nośnik na ,który zostanie zgrany materiał, następnie wybieramy pliki do zgrania, po wszystkim wystarczy kliknąć start .Nasz materiał zostaje zgrywany na pamięć, o postępie informuję nas pasek widoczny na zdjęciu poniżej.

pasek-postepu-zgrywania

 

Po zakończeniu, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Zgrany materiał wystarczy teraz odtworzyć za pomocą programu smart player dostępnego na naszej stronie.

 

informacje  zawarte są tutaj takie dane jak wielkość strumienia z kamer, zalogowani użytkownicy, informacje o wersji oprogramowania , stanie dysku twardego oraz zdarzeniach na rejestratorze.

 

Ustawienia najważniejsza zakładka w rejestratorze, dzieli się na mniejsze moduły:

ustawienia-bcs

*Ogólne

ustawienia-ogolne-bcs

 *Czas systemu – ustawiamy datę i godzinę w naszym urządzeniu

Format daty, czasu oraz separator daty –  ustawiamy sposób w jaki będzie wyświetlona data oraz godzina

Czas letni – włączamy DST (automatyczna zmianę czasu) na rejestratorze , a klikając w  „ustaw” ustawiamy kiedy rejestrator ma przejść na czas letni i zimowy

Język – język w jakim będzie menu rejestratora

Po zapełnieniu –  opcja dzięki której wybierzemy akcje, która zostanie wykonana po zapełnieniu całego dysku, domyślnie jest to nadpisywanie, czyli rejestrator nadpisze najstarsze nagrania nowymi.

Długość plików – długość pojedynczego pliku nagranego na dysk twardy

Auto wylog. – czas po którym rejestrator nas wyloguje

*Kompresja ustawimy tutaj jakość naszego strumienia dla poszczególnych kamer.

ustawienia-kompresji-bcs

Kanał – numer kamery dla której edytujemy strumień, możemy dać na „ wszystkie” jeśli chcemy takie ustawienia na wszystkich kanałach.

Typ –  typ zdarzenia dla którego edytujemy strumień

        normalny – normalny zapis

        Detekcja – strumień przy wykryciu ruchu

       Alarm – strumień przy wykryciu alarmu

 Przykład, jeżeli ustawimy strumień normalny na 6 klatek  ,ale nie zmienimy detekcji i będzie miała 25 klatek, to podczas braku ruchu na obrazie, wideo będzie posiadać szybkość 6 klatek, ale jeśli zostanie wykryty ruch to wartość wzrośnie do 25, to samo tyczy się innych parametrów które wybieramy. Dlatego zwracajmy uwagę na to , aby skonfigurować wszystkie strumienie, a nie tylko normalny.

Rozdzielczość – wybieramy rozdzielczość naszego strumienia. W zależności od rejestratora możemy mieć takie wartości:

QCIF 144×176

CIF 35 x288

D1 720×576 

960h 960×582

720p 1280×720

1080p 1920×1080

Ilość klatek – ilość klatek dla naszego wideo, ustawiamy według naszego uznania, im więcej tym bardziej płynny obraz (więcej klatek w ciągu jednej sekundy), my zalecamy od 6-12 klatek.

Tryb transmisji – Wybieramy tutaj wielkość strumienia dla naszego kanału. Im większa wartość, tym lepsza jakość obrazu.

 

Audio/video – Włączamy mikrofon na wybranym kanale (Jeśli posiadamy)

Extra strum. – strumień dodatkowy, przydatny podczas zdalnego podglądu na słabszych łączach. Opcje takie jak w strumieniu głównym, ale maksymalna jakość jaką można ustawić jest niższa.

 

*Terminarzzaplanujemy tutaj, kiedy i w jaki sposób ma rozpocząć się nagrywanie.

ustawienie-terminarza-bcs

 

Kanał – kanał (kamera) dla którego konfigurujemy terminarz

Prealarm – ustawiamy ile wcześniej ma zostać rozpoczęte nagranie po wykryciu zdarzenia

Typ zapisu – wybieramy tutaj rodzaj zapisu w poszczególnych okresach czasowych

          Normalny –  zapis ciągły

          Ruch –  zapis tylko wtedy gdy zostanie wykryty ruch na obrazie

          Alarm – zapis tylko wtedy jeżeli zostanie wywołany alarm

         MD&Alarm –  połączenie zapisu poprzez detekcje ruchu i alarmu

Typ zapisu może być łączony np. mamy zapis ciągły i dodatkowo detekcje ruchu

zazpis-detekcja-plus-ciagly

Po takim zabiegu, na osi czasowej podczas odtwarzania, będzie widać zapis ciągły na zielono, a gdy zostanie wykryty ruch, dodatkowo zostanie to zaznaczone na kolor żółty. Opcja taka ułatwi nam szukanie jakiegoś zdarzenia w nagraniach, ale też pozwoli zachować ciągłość nagrań.

Okres – definiujemy przedział czasowy, w którym obowiązuje określony typ zapisu.

Dzień tygodnia –  wybieramy dzień tygodnia dla którego konfigurujemy terminarz

Kopiuj – kopiujemy ustawienia terminarza dla wybranego kanału.

Wklej –  wklejamy ustawienia terminarza dla wybranego kanału

Domyślne – resetujemy ustawienia terminarza do domyślnych.

 

 *Sieć – tutaj zmienimy ustawienia sieciowe rejestratora , dodamy domenę, zmienimy adres ip, porty.

ustawienia-sieci-w-bcsie

 

DHCP – zaznaczamy jeśli chcemy aby adres został automatycznie przypisany przez router( jeżeli nie to odznaczamy i my też polecamy odznaczyć)

Adres IP – adres ip rejestratora, warto ustawić adres tak, żeby dopasować rejestrator do naszej sieci np. jeśli mamy sieć o składni 10.0.0.X (gdzie X to adres urządzenia), to rejestrator również powinien mieć taką składnie, z tym że zamiast X wpisujemy dowolną liczbę, tak aby powstały adres był unikalny w naszej sieci i nie powodował konfliktów z innymi urządzeniami w tej sieci.

Maska podsieci – maska naszej sieci, pozostawiamy bez zmian

Brama – brama naszej sieci, wpisujemy adres naszego routera, przez który rejestrator będzie widoczny w Internecie

Port TCP – port dzięki któremu rejestrator komunikuje się z aplikacjami. Po przekierowaniu tego portu na routerze, możemy zdalnie oglądać obraz np. na telefonie , laptopie. (standardowo 37777)

 

Port http – port dzięki któremu możemy uzyskać dostęp do rejestratora za pomocą przeglądarki www. (standardowo 80)

Port RTSP – port dzięki któremu możemy oglądać obraz z rejestratora, przez protokół rtsp, mając odpowiedni link i program. (standardowy 554)

Port UDP – port udp naszego rejestratora (standardowy 3778)

Max połączeń – maksymalna ilość połączeń z rejestratorem przez sieć.

Preferowany i alternatywny DNS – adresy dns z jakich korzysta rejestrator.(Możemy zostawić standardowe 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4)

Zapisz – zapisujemy wprowadzone zmiany

W opcjach zaawansowanych interesują nas dwie zakładki, a są to:

NTP– jeśli mamy połączenie z  Internetem, warto włączyć tę opcje jeżeli chcemy, aby nasz czas był automatycznie korygowany z Internetu. Po wejściu w opcje klikamy na aktywny oraz możemy wpisać adres serwera jako: Times.windows.com oraz hasło 123, wybieramy również odpowiednią strefę czasową.

 

DynDNS/DDNS – tutaj możemy skonfigurować naszą domeną dyndns, opcja przydatna kiedy mamy zmienne ip ( np. neostrada) bądź chcemy mieć domenę ,aby nie musieć pamiętać zewnętrznego adresu ip. Aby całość działała musi zostać wykonane przekierowanie portów http(standardowo 80) oraz TCP (standardowo 37777) dla rejestratora na naszym routerze.

ustawianie-domeny-dynds-bcs

 

Typ DDNS – wybieramy serwis obsługujący domenę dyndns (jeżeli będzie to któryś z serwisów standardowo dodanych do rejestratora to adres ip i port zostaną wpisane automatycznie, jeśli są to inne serwisy to wtedy sami musimy je wpisać.)

 

 

Aktywny – zaznaczamy jeśli chcemy aktywować wybrany serwis DynDns.

Nazwa domeny – wpisujemy domenę która wcześniej została przez nas założona na wybranym serwisie, np. test.no-ip.org

Nazwa hosta – wpisujemy nasz login do wybranego serwisu dyndns

Hasło – wpisujemy nasze hasło do wybranego serwisu dyndns

Uaktualnienie – wpisujemy czas po którym zostanie zaktualizowana domena.

 

*Zaawansowane 

zazawansowane-bcs

 

Dysk twardy – w tej zakładce mamy możliwość zarządzać dyskiem twardym w rejestratorze. Możemy zobaczyć informacje o jego stanie, wykonać formatowanie jeśli dysk nałapał błędów.

formatowanie-dysku-twardego

 

Usterki – możemy tutaj zarządzać sposobem powiadamiania o usterkach, bądź wyłączeniu tych powiadomień.

usterki-bcs

Zapis – ustawiamy sobie rodzaj zapisu na poszczególnych kanałach. Do wyboru mamy zapis według wcześniej ustalonego terminarza, zapis przez cały czas, czyli tzw. Zapis ciągły oraz możemy wyłączyć zapis dla konkretnego kanału.

wybor-nagrywania-kamer

 

 

Konta – tutaj możemy zarządzać hasłami, grupami  oraz użytkownikami, którzy mają dostęp do rejestratora, możemy nadać im uprawnienia bądź je ograniczyć.

tworzenie-kont-uzytkownikow-bcs

 

Dodaj użytk. – dodajemy nowego użytkownika

Nazwa – login naszego użytkownika

Hasło – hasło dla naszego użytkownika

Potwierdź – potwierdzenie hasła

Multi-log – jeśli jest zaznaczone zezwala na logowanie więcej niż jednemu użytkownikowi jednocześnie.

Opis – dowolny opis dla danego konta

Grupa – grupa do której przypiszemy nowego użytkownika

Uprawnienia – uprawnienia jakie otrzyma użytkownik, może to być np. dostęp do oglądania kamer itd.

dodawanie-nowego-uzytkownika-bcs

 

Modyfikuj użytk. – modyfikujemy użytkownika

Dodaj grupę – dodajemy nową grupę

Modyfikuj grupę – modyfikujemy wybraną grupę

Modyfikuj hasło – modyfikujemy hasło dla wybranego użytkownika

 

Konserwacja –  ustawiamy tutaj automatyczną konserwacje rejestratora, do wyboru mam dzień oraz godzinę o której rejestrator ulegnie konserwacji. Opcjonalnie podczas konserwacji możemy wyczyścić wszystkie logi  i nagrania.

konserwacja-bcs

 

 

 

Monitor –  tutaj możemy zarządzać ustawieniami monitora, a mianowicie pozycją obrazu oraz jego jaskrawością.

ustawienia-monitora-bcs

[pdf-lite]

[/FMP]

Masz pytanie lub pomysł jak można ulepszyć poradnik? Skontaktuj  się z nami:

Email: firmaelektrosystem@gmail.com

 

Comments are closed.