Firma Elektro-System przedstawia poradnik dotyczący odtwarzania i zgrywania nagrań z rejestratorów EVE-TECH za pomocą programu EVE-TECH CMS. Wszystko zostało opisane oraz pokazane na obrazkach, które po kliknięciu zostają powiększone.

Jeśli posiadasz system wykonany przez naszą firmę napisz do nas email, w treści podając adres montażu systemu.A otrzymasz potrzebne poradniki za darmo.

 

Odtwarzanie nagrań

1. Jeśli mamy już zainstalowany program EVE-TECH CMS, możemy przystąpić do odtworzenia materiału  z systemu monitoring. Aby odtworzyć bądź zgrać nagrania, w ekranie głównym programu klikamy na przycisk odtwarzanie.(Jeżeli nie przejdź do poradnika instalacji i konfiguracji programu eve-tech cms dostępnego pod tym linkiem)

odtwaarzanie

[FMP]

2.Pojawi nam się ekran odtwarzania nagrań

odtwarzanie nagran 1

 

3. Aby odtworzyć nagranie stosujemy się do poniższego opisu:

Urządzenia: tutaj wybieramy nasz rejestrator

Kanał: aktualnie wybrana przez nas kamera

Tryb wyszukiwania: „według czasu” – program wyszukuje nagrania z  wybranego przez nas dnia oraz zakresu godzinowego. ”według plików” – program wyszukuje nagrania z wybranego przez nas zakresu dni oraz przedstawia je w formie plików.

Kanały odtwarzania: wybrane przez na kamery z których ma zostać wyszukane i odtworzone nagranie

Wszystkie: zaznaczamy jeżeli chcemy wyszukać nagranie z wszystkich kamer

Synchronicznie: zaznaczamy jeśli chcemy, aby nagrania miały synchronizowane czasy

Dodaj: klikając dodajemy kamerę wybraną w polu „kanał” do pola „kanały odtwarzania

Usuń: usuwamy wybraną kamerę z pola „kanał odtwarzania

Typ: typ nagrań jakie mają zostać wzięte pod uwagę podczas wyszukiwania (nagrania z detekcji, alarmów itd.)Najlepiej zostawić na opcji „wszystkie filmy”

Początek: tutaj wybieramy konkretny dzień, z którego chcemy obejrzeć/zgrać nagranie, oraz  godzinę od której chcemy odtworzyć/zgrać nagranie.

Koniec: w przypadku trybu wyszukiwania według czasu, wybieramy tutaj godzinę do której chcemy odtworzyć/zgrać nagranie.

Wyszukaj: za pomocą tego przycisku wyszukujemy nasze nagrania

Odtwórz: za pomocą tego przycisku odtwarzamy nasze nagrania, najpierw je zaznaczając poprzez kliknięcie na kwadrat obok niego (możemy też odtworzyć nagranie klikając szybko dwa razy lewym przyciskiem myszy na wyszukany plik)

Załaduj: za pomocą tego przycisku zgrywamy nagrania

NR, Plik: pole w którym pojawią się wyszukane nagrania w przypadku opcji „według czasu” plik będzie opisany dniem oraz zakresem czasu z którego pochodzi nagranie.

 

Całość powinna wyglądać jak na rysunku poniżej

 

otwarzanie 3

 

4.Operacja na nagraniach  – objaśnienie

  1. Przycisk „Play” rozpoczyna odtwarzanie
  2. Przycisk „Pauza” zatrzymuje nagranie
  3. Przycisk „Stop” kończy odtwarzanie
  4. Przycisk „wole odtwarzanie” spowalnia odtwarzany materiał maksymalnie 4-krotnie
  5. Przycisk „szybkie odtwarzanie” przyspiesza odtwarzany materiał maksymalnie 4-krotnie
  6. Przycisk „poprzednia klatka” przeskakuje o klatkę w tył
  7. Przycisk „następna klatka” przeskakuje o klatkę do przodu
  8. Oś minutowa – podzielona na 60 min wybieramy tutaj dokładnie moment w którym ma być aktualnie odtwarzane nagranie np. jeśli chcemy aktualnie zobaczyć co działo się o 8:30 to na osi godzinowej wybieram godzina 8 a na osi minutowej 30
  9. Oś godzinowa – podzielona na 24 godziny wybieramy tutaj godzinę, z której chcemy zobaczyć aktualnie nagranie

odtwarzanie2

 

Zgrywanie nagrań

1. Aby zgrać wybrany materiał , postępujemy dokładnie jak przy jego odtwarzaniu, z tym że zamiast odtworzyć wybrane nagranie, zaznaczamy kwadrat obok niego i klikamy na „załaduj

zgrywanie 

2.Pojawi nam się ono „załaduj”, którym klikamy na „przeglądaj”

okno zapisu nagrania

3. … po czym wybieramy miejsce na dysku w którym ma zostać zapisane nagranie i klikamy „ok.”.

wybor miejsca zazpisu nagrania

 

4.Teraz w oknie „załaduj” klikamy ok. Od teraz nasze nagranie jest zgrywane na dysk komputera, o czym świadczy pasek postępu

pasek postepu zgywania2

5. Po zakończeniu zgrywania pojawi nam się komunikat „plik załadowany”, teraz możemy przystąpić do odtworzenia pobranego materiału

komunikat o zazkonczniu zgrywania

 

 

Odtwarzanie zgranego materiału z systemu monitoring

1.  Aby odtworzyć nasz materiał z systemu monitoring, potrzebujemy do tego odtwarzacza dedykowanego, dla rejestratorów Eve-tech. Program pobieramy z naszej strony kilkajac tutaj lub ze strony producenta http://www.eve-tech.pl/?wsparcie,24

2.Uruchamiamy pobrany plik

instalka odtwarzacza

3. Wybieramy język, w naszym przypadku będzie to angielski po czym klikamy na wskazany przycisk

player1

 

 

 

 

4. Klikamy cały czas „next” aż pojawi nam się okienko poniżej. Wybieramy tutaj miejsce instalacji odtwarzaczaplayer 2

5.Klikamy cały czas „next” do momentu w którym program zacznie się instalować. Jeżeli instalacja przebiegnie pomyślnie zobaczymy takie okno. Klikamy „Finish”

player4

 

6. Nasz program został zainstalowany, uruchamiamy go klikając ikonę

player 5

7.Widzimy główne okno odtwarzacza, aby odtworzyć nagranie przeciągamy je na dowolne okienko. W lewym dolnym rogu programu mamy oś odtwarzania umożliwiającą, przeskoczenie ,do wybranego przez nas, momentu nagrania. Przyciski funkcyjne są umieszczone w prawym dolnym rogu programu. Ich funkcjonalność jest taka sama jak podczas odtwarzania nagrania w programie EVE-TECH CMS.

player 6

Przykładowy plik z nagraniem (rozszerzenie *h264)

zgrany plik video

Kliknij aby pobrać w formie pdf 

[pdf-lite]

 

[/FMP]

Masz pytanie lub pomysł jak można ulepszyć poradnik? Skontaktuj  się z nami:

Email: firmaelektrosystem@gmail.com

Comments are closed.